Условия

Споразумение с крайния потребител на IntelliPoker

Настоящото споразумение с крайния потребител (наричано по-нататък „Споразумението") трябва да бъде прочетено от вас (наричани по-нататък „Потребителя" или „вие") изцяло, преди да използвате услугата или продуктите на IntelliPoker. Имайте предвид, че Споразумението представлява обвързващо по закон споразумение между вас и Rational Instructional Services Ltd. (наричана по-нататък „IntelliPoker", „нас" или „ние"), която притежава и експлоатира сайта в интернет, който се намира на адрес www.intellipoker.com (наричан по-нататък „Сайта"). IntelliPoker е фирма, свързана с Rational Entertainment Enterprises Limited (наричана по-нататък „PokerStars"), която притежава и експлоатира сайта в интернет, който се намира на адрес www.pokerstars.eu (наричан по-нататък „сайта на PokerStars").

Освен с условията на настоящото Споразумение, се запознайте с нашите Правила за поверителност, както и с другите правила и условия, касаещи услугите и промоциите, предлагани на Сайта, които периодично се публикуват на Сайта и са включени тук чрез позоваване, заедно с други подобни правила, за които периодично може да бъдете уведомявани.

Като щракнете върху бутона „Приемам" по-долу като част от процедурата за регистрация в Intellipoker и като използвате Сайта, вие се съгласявате с условията, посочени в настоящото Споразумение, и с условията на Правилата за поверителност, които могат да бъдат периодично актуализирани или изменяни съгласно следващите разпоредби и Правилата за поверителност.

Тъй като някои от услугите и продуктите, предлагани на Сайта, са достъпни и за лица, които не са членове на IntelliPoker, условията от настоящото Споразумение се прилагат със съответните изменения и за потребителите, които използват Сайта без предварителна регистрация.

1. Общи условия

 1. По условията, съдържащи се в настоящото Споразумение, IntelliPoker ви предоставя неизключително, лично, непрехвърляемо право да използвате услугите, продуктите и съдържанието на IntelliPoker, предлагани на Сайта, включващи текст, изображения, картини, графики, снимки, анимации, видеозаписи, музика и звук (наричани по-нататък „съдържанието на сайта") (и съвкупно наричани: „услугата"). Всяко лице, което е извършило процедурата за регистрация на Сайта, се нарича в настоящото споразумение „член на IntelliPoker".
 2. Само регистрирани играчи на сайта на PokerStars могат да станат членове на IntelliPoker. Като се регистрирате на Сайта, вие давате на PokerStars правото да предоставя на IntelliPoker всички лични данни за вас, събрани от PokerStars съгласно Правилата за поверителност на PokerStars.
 3. Услугата не може да се използва от (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, ненавършили пълнолетие по законите на мястото, в която се намират (всяко от тях се нарича в настоящото споразумение „непълнолетни"), или (iii) лица, свързващи се със Сайта от места, на които това е забранено. IntelliPoker не е в състояние да провери законността на услугата на всяко място и Потребителят носи отговорност да провери тези въпроси.
 4. Запазваме си правото във всеки един момент да поискаме доказателство за възрастта, за да се уверим, че непълнолетни не използват услугата. Също така си запазваме правото да замразим или анулираме вашата сметка и да ви изключим временно или постоянно от използването на услугата, ако не бъдат предоставени достатъчно доказателства за възрастта или ако се усъмним, че сте непълнолетни.
 5. Услугата е предназначена само за лично използване от Потребителя. Един Потребител може да има само една сметка в IntelliPoker и е длъжен да използва услугата само чрез тази единствена сметка. Освен това един Потребител няма право да позволява на друго лице да използва услугата чрез неговата сметка.
 6. IntelliPoker си запазва правомощията да издава, поддържа и закрива сметки на Потребители в IntelliPoker. Решението на ръководството на IntelliPoker по отношение на всеки един аспект на сметката на даден Потребител, използването на услугата или разрешаването на спорове е окончателно и не подлежи на преразглеждане или обжалване.
 7. Вие изрично разрешавате на IntelliPoker да предоставя следните данни за вас на други потребители на Сайта (регистрирани или не) като част от вашия публичен профил: вашето потребителско име, датата, на която сте се регистрирали на Сайта, часът на последното ви влизане в Сайта, държавата на вашето местоживеене, избрания от вас аватар, вашето лично изображение, вашето „послание" до другите потребители, вашите резултати от турнирите и вашето текущо ниво на сайта на PokerStars.

2. Без гаранции

 
 1. IntelliPoker се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, свързани с услугата (включително съдържанието на сайта), която ви се предоставя „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е" и не ви предоставяме никакви гаранции или декларации по отношение на нейното качество, годност за определена цел, пълнота или точност.
 2. Съдържанието на сайта може да включва юридическа информация, засягаща различни аспекти от играта на покер. Тази информация ви се предоставя като общи сведения и не представлява, нито има за цел да служи като юридически съвет. Силно препоръчваме да се консултирате с квалифициран юрист по отношение на всеки конкретен въпрос.
 3. Независимо от нашите усилия да ви предоставяме услуги с най-високо качество, безопасност и сигурност, не гарантираме, че услугата ще бъде без прекъсвания, своевременна или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранявани или че намиращите се там услуги ще бъдат без вируси или дефекти.
 4. IntelliPoker си запазва правото да замразява, прекратява, променя, отстранява или добавя към услугата и към съдържанието на сайта по свое усмотрение с незабавно влизане в сила и без задължение да ви уведомява, като също така ние не носим никаква отговорност за никакви загуби, понесени вследствие на решение, взето от IntelliPoker в това отношение.
 5. Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства IntelliPoker или някоя от свързаните с нея фирми не носи задължение или отговорност за (a) никакви загуби или щети, понесени от нито един потребител, от информация, съдържаща се в или пропусната от Сайта; (b) степента, в която даден потребител разчита на съдържанието на сайта, независимо дали съдържанието на сайта е точно, актуално или пълно, (c) последиците от всяко едно действие, което вие или друго лице извършвате или не успявате да извършите, независимо дали то се основава на съдържанието на сайта, или не, или е в резултат от използването на Сайта.

3. Интелектуална собственост

 1. Името „IntelliPoker" и всички други търговски марки, марки на услуги и/или търговски наименования, използвани от IntelliPoker на Сайта периодично (наричани по-нататък „търговски марки"), са търговските марки, марките на услуги и/или търговските наименования на IntelliPoker или на някоя от компаниите от нейната група, и/или на нейните лицензодатели, като тези лица запазват всички права върху такива търговски марки.
 2. Съдържанието на сайта принадлежи на IntelliPoker или някоя от компаниите от нейната група и е защитено от авторски права и/или други права върху интелектуална собственост, или други права. С настоящото споразумение вие се съгласявате, че като използвате услугата и Сайта, вие не придобивате никакви права върху съдържанието на сайта или някоя част от него. При никакви обстоятелства нямате право да използвате съдържанието на сайта без предварително писмено съгласие от IntelliPoker.
 3. Можете да използвате съдържанието на сайта за своя лична употреба и изследвания. Нямате право да препубликувате, препредавате, разпространявате или другояче да предоставяте материалите на други лица, както и да предоставяте същите на уебсайт, онлайн услуга или услуга за обяви, било ваши, или на други лица, както и да предоставяте същите на хартия или друг носител без предварително писмено одобрение от IntelliPoker.

4. Форуми, чатове и блогове.

 1. Като част от услугата, IntelliPoker ви предлага възможност за достъп и публикуване на съобщения за покера на форумите, чатовете и блоговете на сайта (наричани съвкупно: „услугите за дискусии"). Всеки Потребител трябва да спазва изцяло и да се придържа към изброените по-долу разпоредби, за да използва услугите за дискусии. Достъпът до или използването на услугите за дискусии от един потребител се счита за изразяване на неговото или нейното безусловно приемане на всички разпоредби, съдържащи се в настоящото Споразумение.
 2. На потребителите се забранява публикуване на незаконна, неприлична, клеветническа, обидна, заплашителна, лична или поверителна информация на или за други хора или други материали, които биха нарушили закон или биха могли да бъдат счетени по принцип за обидни. Това общо правило важи и когато Потребител използва възможността за изображения на члена на IntelliPoker или в кореспонденция с персонала на IntelliPoker.
 3. На потребителите се забранява да излагат твърдения, които популяризират услуга или продукт на други лица освен IntelliPoker или PokerStars. Освен това Потребителите нямат право да излагат твърдения за IntelliPoker, PokerStars или услугата, които са неверни или биха могли в достатъчна степен да бъдат счетени за уронващи престижа или критични.
 4. Услугите за дискусии са само за лична и нетърговска употреба. Следните видове използване на услугите за дискусии се забраняват без изключения: (a) реклама или продажба на продукти, услуги или по друг начин (с или без цел печалба) отправяне на различни предложения към други лица, или използване на услугите за дискусии за търговски цели от всякакъв род; или (b) публикуване на или предаване чрез услугите за дискусии на всякакви съобщения или коментари за търговски цели от всякакъв вид, включително и не само реклами, анкети, състезания, финансови пирамиди, игри на писма, молби за дарения, подписки, нежелана поща, спам или всякакви дублиращи се или нежелани съобщения (с търговска или друга цел).
 5. Потребителите нямат право да използват услугите за дискусии, за да събират или снемат лични данни за други Потребители, включително адреси в интернет, с цел изпращане на реклами, анкети, състезания, финансови пирамиди, игри на писма, молби за дарения, подписки, нежелана поща, спам или всякакви дублиращи се предложения с други средства (имейл, програми за съобщения и др.)
 6. На потребителите се забранява да използват услугите за дискусии за публикуване на съдържание, което съдържа софтуер, програми или приложения, които могат да повредят или да се отразят неблагоприятно на софтуера или хардуера на Сайта или на другите потребители.
 7. Всеки от горепосочените забранени видове използване на услугите за дискусии се счита за нарушение на настоящото Споразумение и IntelliPoker има право по свое усмотрение да вземе подходящи юридически или технически мерки по отношение на същите, включително временно или постоянно блокиране на сметката на потребителя.
 8. Всеки Потребител носи пълна отговорност за точността и правомерността на своите публикации в услугите за дискусии и всеки Потребител носи пълна отговорност за всякакви неверни, подвеждащи, неточни, неправомерни или други съмнителни материали, съдържащи се или цитирани там. Като публикувате съдържание на Сайта, вие гарантирате, че имате пълни права да публикувате това съдържание на Сайта и че използването на това съдържание от страна на Сайта не нарушава права на други лица.
 9. IntelliPoker си запазва правото да следи всички публикации, направени от Потребители, и да изтрива или променя без предизвестие такива публикации, както счете за нужно, а Потребителите нямат право на никакви претенции към IntelliPoker в това отношение.
 10. Освен това IntelliPoker си запазва правото да блокира за постоянно достъпа до услугите за дискусии на онези Потребители, които многократно или тежко нарушават съдържащите се в настоящото Споразумение разпоредби. Решението на IntelliPoker по отношение на получените оплаквания е окончателно и не подлежи на преразглеждане или обжалване.
 11. Тъй като IntelliPoker не може и не се наема да следи всички публикации, направени от Потребителите, всички Потребители, които регистрират оплакване за публикации, направени в услугите за дискусии, могат да пишат на IntelliPoker на support@intellipoker.com, като ясно посочат естеството на оплакването. Решението на IntelliPoker по отношение на получените оплаквания е окончателно и не подлежи на преразглеждане или обжалване.
 12. Вие се съгласявате и приемате, че цялото съдържание, публикувано в услугите за дискусии, става собственост на IntelliPoker и че IntelliPoker може да използва, публикува на свой ред и репродуцира това съдържание, както намери за добре, включително за търговски цели.
 13. Всеки Потребител приема да предпазва IntelliPoker и нейните директори, ръководители, служители и представители от и срещу всякакви задължения, щети, загуби, искове (включително съдебни разноски в разумна степен), възникнали по някакъв начин в резултат на използването от негова или нейна страна на публикации, направени в услугите за дискусии, или в резултат на други свързани с това обстоятелства, включително и не само използването на информацията, публикувана в услугите за дискусии. Освен това всеки Потребител се отказва от всякакви права да завежда искове или дела срещу IntelliPoker за загуби, щети или увреждания, възникнали от използването на услугите за дискусии или материал, публикуван в услугите за дискусии.
 14. IntelliPoker не гарантира точността или верността на нито един материал или информация в услугите за дискусии, отговорността за което се носи изцяло от потребителите. Всеки Потребител приема, че услугите за дискусии и материалите в тях се публикуват и осигуряват „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА" с дефекти или недостатъци и без никакви декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се, включително и не само подразбиращи се гаранции за точност, пълнота, качество, продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права. В никакъв случай IntelliPoker не носи отговорност за увреждания, загуби, искове, щети или други особени, еднократни, закономерни, назидателни или наказателни обезщетения от всякакъв род, възникнали от или във връзка с достъпа или използването на услугите за дискусии от страна на даден потребител, или от някакъв материал там, както и от стоки, материали или услуги, рекламирани там, било по силата на договор, или по право на иск и било по небрежност или другояче дори ако IntelliPoker е била уведомена за възможността от подобни щети.

5. Нарушение

 1. Без това да ограничава други права на IntelliPoker, ако даден Потребител наруши изцяло или частично някоя разпоредба на настоящото Споразумение, IntelliPoker си запазва правото да вземе такива мерки, каквито счете за необходими, включително прекратяване на споразумението, незабавно блокиране на достъпа до услугата на този потребител, закриването на сметката на този потребител в IntelliPoker или завеждане на дело срещу този потребител.
 2. Вие приемате да предпазвате и да защитавате изцяло IntelliPoker и нейните акционери, директори и служители срещу искове, претенции, задължения, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни и други такси, независимо от причините за тях, които биха могли да възникнат в резултат на:
  1. нарушение от ваша страна на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
  2. нарушение от ваша страна на закон или право на друго лице; и
  3. използване от ваша страна на услугата или използване от друго лице с достъп до услугата през вашите удостоверителни данни (както са дефинирани по-долу), било с ваше разрешение, или не.

6. Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства, включително небрежност, IntelliPoker не носи отговорност за никакви особени, еднократни, преки, косвени или закономерни щети (включително и не само щети от загуба на печалби от търговска дейност, прекъсване на търговска дейност, загуба на търговска информация или друга парична загуба), възникнали в резултат от използването на (или злоупотребата с) услугата дори ако IntelliPoker е била предварително уведомена за възможността от такива щети.

7. Защитата и вашата сметка

 1. Всяка сметка на Потребител в IntelliPoker може да се използва с помощта на съчетание от уникално потребителско име (наричано по-нататък „потребителското име"), еднакво с потребителското ви име на сайта на PokerStars, и уникална и тайна парола (наричана по-нататък „паролата"), която е различна от паролата, която използвате на сайта на PokerStars (заедно, потребителското име и паролата се наричат по-нататък „удостоверителни данни") .
 2. Потребителят приема, че той/тя носи пълна отговорност за цялото използване на услугата с неговите/нейните удостоверителни данни и че той/тя няма да разкрива удостоверителните данни на никакви други лица.
 3. Потребителят е длъжен да пази своите удостоверителни данни в тайна по всяко време и да полага всички усилия да защитава тяхната тайна и поверителност. За всяко неразрешено използване на удостоверителните данни Потребителят носи пълна отговорност, то ще се счита за негово/нейно използване и той/тя ще носи всички задължения, възникнали от това.

8. Изменения

IntelliPoker си запазва правото да актуализира или променя настоящото Споразумение или всяка част от него по всяко време без предизвестие, като вие се обвързвате с промененото така Споразумение до 14 дни от неговото публикуване на Сайта. Следователно ви препоръчваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате условията, съдържащи се в действащия към момента вариант на Споразумението. Вашето продължаващо използване на Сайта се счита за свидетелство за вашето съгласие с всички изменения на Споразумението.

9. Регламентиращо законодателство

Споразумението и всички свързани с него въпроси се регламентират и тълкуват съгласно законите на Остров Ман, с изключение на разпоредбите, отнасящи се до противоречие в законодателството. Всяка страна необратимо се съгласява, че съответните съдилища на Остров Ман имат изключителна компетентност по отношение на всеки иск, спор или разногласия по Споразумението и по всички възникнали по него въпроси, като необратимо се отказва от всякакви евентуални свои права да възразява срещу всяко съдебно дело, заведено в тези съдилища, да претендира, че делото е заведено пред неподходяща инстанция или че тези съдилища не са компетентни.

10. Делимост

Ако дадена разпоредба от настоящото Споразумение е или стане неправомерна, невалидна или неприложима в дадена територия, това не засяга валидността или приложимостта в същата територия на никоя друга разпоредба от настоящото Споразумение, нито валидността или приложимостта на други територии на същата или други разпоредби от настоящото Споразумение.

11. Прехвърляне

IntelliPoker си запазва правото да прехвърли настоящото Споразумение изцяло или частично във всеки един момент без предизвестие. Потребителят няма право да прехвърля свои права или задължения по настоящото Споразумение.

12. Разни

 1. Нито едно освобождаване от отговорност от страна на IntelliPoker за нарушение на разпоредба от настоящото Споразумение (включително неспособност на IntelliPoker да изиска строго и буквално изпълнение на или съответствие с разпоредба от настоящото Споразумение) не следва да се тълкува като освобождаване от отговорност за последващо нарушение на същата разпоредба или нарушение на друга разпоредба от настоящото Споразумение.
 2. Нищо в настоящото Споразумение не създава или предоставя права или други ползи на други лица, които не са страна по настоящото Споразумение.
 3. Нищо в настоящото Споразумение не създава и не следва да се счита за създаващо съдружие, представителство, доверително взаимоотношение или съвместно предприятие между вас и нас.
 4. Настоящото Споразумение представлява цялото споразумение между вас и нас по отношение на услугата и замества всички предишни споразумения, договорености или уредени въпроси между нас и вас.
 5. Наградите, които се предлагат в този Сайт, са обект на действащите закони на юрисдикцията, в която пребивава играчът, спечелил награда. Съответно, може да ни бъде забранено да присъдим обявената награда, ако присъждането на наградата би нарушило действащото законодателство.

 Остров Ман, май 2010 г.