Правила за поверителност

Поверителността на вашите лични данни в интернет е много важна за Rational Instructional Services Ltd. (наричана по-нататък „IntelliPoker", „нас" или „ние"), която притежава и експлоатира сайта в интернет, който се намира на адрес www.intellipoker.bg (наричан по-нататък „Сайта").

Ние се ангажираме да поддържаме поверителността на личните данни, които събираме и получаваме, за да ви позволим да се възползвате от услугите на Сайта, като я предпазваме с най-добрите в своя клас софтуерна и хардуерна архитектура, техники, методи и процедури.
 
Целта на тези правила за поверителност е да ви позволи да разберете как събираме, получаваме, съхраняваме, използваме и предпазваме данните, които се отнасят за вас, и какви са вашите права по отношение на тези данни.

1. Какви данни се събират и за каква цел

Като се регистрирате на Сайта, вие давате на IntelliPoker правото да предоставя на Rational Entertainment Enterprises Limited (наричана по-нататък „PokerStars"), свързана с IntelliPoker компания, която притежава и експлоатира сайта в интернет, който се намира на адрес www.pokerstars.eu (наричан по-нататък „сайта на PokerStars"), всички лични данни за вас, събрани от IntelliPoker. Вие давате също така на PokerStars правото да предоставя на IntelliPoker всички лични данни за вас, събрани от PokerStars.

Ние можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме от време на време информация за събития и новини, както и да ви осигуряваме услуги за поддръжка на клиенти. Ако вие не желаете повече да получавате нашите бюлетини, можете да изберете да не ги получавате, като следвате указанията, приложени към всеки бюлетин.

IntelliPoker може да предостави следните данни, по отношение на потребителите, които са се регистрирали в Сайта (наричани по-нататък „членове на IntelliPoker"), на други потребители на Сайта (регистрирани или не) под формата на публичен профил на члена на IntelliPoker: потребителското име на члена на IntelliPoker, датата, на която членът на IntelliPoker се е регистрирал в Сайта, часът на последното влизане в сайта на члена на IntelliPoker, страната по местоживеене на члена на IntelliPoker, аватарът, избран от члена на IntelliPoker, личното изображение на члена на IntelliPoker, „посланието" на члена на IntelliPoker до другите потребители и резултатите от турнирите и нивото на члена на IntelliPoker на сайта на PokerStars.

2. Поверителност

IntelliPoker полага значителни усилия да защити поверителността на информацията, която събира за отделните членове на IntelliPoker, и не осигурява съзнателно достъп до тези данни на нито едно лице извън IntelliPoker, освен на члена на IntelliPoker или както е описано в настоящите Правила за поверителност. IntelliPoker е направила значителни инвестиции в своите сървъри, бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, внедрени под формата на най-модерна архитектура за сигурност, за да защити данните, събирани от IntelliPoker.
 
Всички служители на IntelliPoker са задължени да спазват условията на настоящите Правила за поверителност. Настоящите Правила за поверителност задължават служителите да пазят данните на члена на IntelliPoker строго поверителни. Това задължение остава в сила и след като служител напусне нашата фирма.

Вие също трябва да направите необходимото, за да защитите своята информация. Вашата парола на член на IntelliPoker е поверителна и вие не трябва да я разкривате никому, както и да не позволявате на други да я разберат.

3. Граници на поверителността

Разкриване по закон: по силата на действащата нормативна уредба и разпоредбите за сигурност IntelliPoker може да бъде задължена при определени обстоятелства да разкрие определени данни за членове на IntelliPoker. IntelliPoker ще положи всички възможни усилия в разумна степен, за да ограничи това разкриване до: случаи, в които IntelliPoker добросъвестно счита, че е задължена да го направи по призовка, заповед или друго съдебно производство; или ако това е достатъчно необходимо за идентифициране, свързване с или започване на съдебно производство срещу физически или юридически лица с цел защита и/или упражняване на правата на IntelliPoker. Освен това ние можем, а вие ни упълномощавате да разкриваме информация за вас на други представители на IntelliPoker, когато ние по свое усмотрение считаме за необходимо или подходящо във връзка с разследване за измама, нарушаване на интелектуална собственост, пиратство или други неправомерни действия или действия, които могат да ни изложат на риск от съдебна отговорност.

4. Кой получава вашите данни?

Освен задължителното разкриване по закон, обяснено в Раздел 4 по-горе, ние ще разкриваме данните, събрани за вас, на PokerStars и можем също да ги разкриваме на своите служители, служители на други фирми, имащи взаимоотношения или свързани с IntelliPoker, и на други доставчици на услуги, които използват вашите лични данни, за да ни осигуряват услуги във връзка с вашето членство в IntelliPoker. Всички получатели на вашите лични данни са задължени по действащите закони за защита на личните данни да пазят поверителността на вашите лични данни на ниво, не по-ниско от задължителното за нас.

 

5. Вашите права по отношение на вашите данни

Можете да ни пишете по всяко време, за да получите копие от вашите данни и да коригирате неточности, ако има такива. Ако е необходимо, можете да изтривате, поправяте, изменяте или допълвате своите лични данни. За да се обърнете към нас по въпрос, засягащ вашите лични данни, изпратете имейл на support@intellipoker.com. Можем да ви поискаме малка такса, за да покрием разходите по администрирането на отправената към нас заявка по този въпрос.

6. Бисквитки

Можем да изпратим временна „бисквитка" до вашия браузър, когато посещавате Сайта. „Бисквитката" е изцяло текстов низ от информация, която записваме във файла с „бисквитки" на вашия компютър, за да запомним кои сте, когато посетите отново Сайта. Можем да използваме данните, генерирани от „бисквитките", за да изготвим статистика за вашето използване на нашия уебсайт. Вие не сте длъжни да приемате нашите „бисквитки" и имате възможност да приемате или отказвате „бисквитките", като промените настройките във вашия браузър. Вижте www.cookiecentral.com/faq, ако имате нужда от допълнителна информация за поставянето, използването или изтриването на „бисквитките".

7. Съгласие с Правилата за поверителност

Като се регистрирате в Intellipoker или като използвате Сайта без предварителна регистрация, вие се съгласявате с условията на настоящите Правила за поверителност. Ние можем от време на време да актуализираме настоящите Правила за поверителност и ви препоръчваме периодично да ги разглеждате. Продължаващото използване от ваша страна на услугите на IntelliPoker представлява вашето съгласие с настоящите Правила за поверителност и всички техни актуализации. Нашите Условия за предоставяне на услугата имат приоритет при всяко противоречие със съответна разпоредба на настоящите Правила за поверителност.

8. Кои сме ние?

Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM