Одс и аутове

Ако имате ръка, която вероятно е по-слаба, но има потенциал да спечели, трябва да решите дали да фолднете, или да продължите да играете. Тази статия обяснява изчисленията, необходими за взимането на правилни решения. Преди всичко трябва да разберете кои са картите, които ще подобрят ръката ви (аутовете), преди да изчислявате одс за победа. Накрая трябва да изчислите своите одс за победа, като отчетете размера на пота, което ще ви помогне да вземете математически правилните решения.

Аутове

Аутовете са картите, останали в тестето, които ще подобрят вашата ръка с надежда да спечелите пота при шоудаун.

  • Да видим няколко примера:

Вие имате . Флопът е: . Така че, ако още една купа излезе на търна или ривъра, вие правите флъш. Ако друг играч няма фул хаус или нещо по-силно, вие ще спечелите ръката. Бордът не носи чифт, следователно никой от вашите противници все още не може да направи фул хаус.

Има 13 карти от всяка боя в тестето. Вие държите две от тях, а други две са на борда. Четири от 13 купи следователно вече са раздадени, което означава, че остават девет купи в тестето. В този случай тези девет карти са вашите аутове.

  • Ето още един пример:

Имате и флопът е . Сега всяко асо или деветка ще завърши вашия стрейт. Има четири аса и четири деветки в тестето, значи вие имате общо осем аута.

Ако една карта ви липсва, за да направите стрейт, имате четири аута (напр. скрити карти: , флоп: , аутове: ).

  • Да видим още няколко примера:

Имате и бордът е . Една от четирите дами в тестето ще ви донесе стрейт. Ако вашият противник има среден покет чифт, напр. , тогава вие ще имате допълнителни аутове, тъй като всеки поп или всяко вале ще ви даде по-висок чифт. В този случай броят на вашите аутове се увеличава до десет (четири дами, три попа и три валета).

Ако ви ударят два чифта (напр. с на борд от , остават още четири карти, с които можете да направите фул хаус (тройка плюс чифт): и .

Ако ви удари сет със и на борда и вие се притеснявате дали вашият противник има флъш, тогава има седем карти, с които можете да направите фул хаус или нещо по-силно (т. е. седмица, три останали двойки и три останали валета). Ако нито един от вашите аутове не ви удари на търна, тогава ще имате три допълнителни аута, тоест десет аута на ривъра.

  • Ето още един пример:

Имате и бордът е . Имате дроу (вашата ръка е непълна, но може да стане силна, печеливша ръка при благоприятни общи карти), а именно отворен стрейт дроу или флъш дроу. Това означава, че вие имате девет аута, за да направите флъш и осем аута, за да направите стрейт. Същевременно трябва да имате предвид, че две карти се броят два пъти (в този случай и ), които трябва да се извадят. Общо имате 9 + 6, а не 9 + 8 и следователно 15 аута.


 1  | 2 | ... 4 Следваща страница