Холдем с лимит: флопът

Флопът е решителен момент във всяка ръка на покера. Три карти се раздават в средата на масата за покер и за първи път можете да направите ръка от пет карти. Следователно силата на вашата начална ръка може напълно да се промени. Дори ако сте направили чек на големия блинд с , изведнъж може да се окажете с много силна ръка на борд от , а именно трипс седмици. От друга страна, много силна начална ръка като може изведнъж да се окаже много слаба, когато на флопа излезе , тъй като държите само чифт дами с асо кикър и всички противници с или ви бият. Следователно е важно да се направи преоценка на ръката спрямо структурата на борда и да се коригира стратегията към новите условия. Как трябва да направите това и какво друго трябва да имате предвид е обяснено в тази статия.

Оценка на ръката и стратегии

Полезно е да разделяте всички ръце, които можете да имате на флопа, на определени категории. Разграничаването между готови ръце и дроу ръце е важно. Ако имате поне чифт и следователно реален шанс да спечелите без подобряване на ръката, тогава имате готова ръка. Когато имате маргинална ръка, която не е силна, но има потенциал за значително подобряване, вие сте на дроу.

  • Пример за готова ръка:

вие имате и флопът е . Вашата готова ръка е , чифт попове с асо кикър.

  • Пример за дроу:

имате и флопът носи . Тъй като вече имате четири спатии (), ви липсва само една спатия, за да завършите своя флъш, като остават още две карти.

Силни и много силни готови ръце

Те включват: топ чифт, т. е. чифт дами или по-висок с топ кикър, оувърпеър ( или по-висок), както и два чифта или нещо по-силно. Ако имате такава силна ръка, трябва почти винаги да правите бет или рейз и почти никога – фолд.

  • Например:

Имате на средна позиция и правите рейз. Само бутонът прави кол. Флопът е , така че вие държите топ чифт с най-добрия възможен кикър. Следователно имате много силна готова ръка () и правите бет. Вашият противник прави рейз. Вашата ръка е достатъчно силна за ри-рейз.

Маргинални готови ръце

Те включват: топ чифт без силен кикър, малък оувърпеър (покет чифтове, по-малки , но по-високи от най-високата карта на борда, както и всички други чифтове.

Ако имате една от по-добрите ръце в тази категория (топ чифтове и оувърпеър) вие трябва в повечето случаи да направите един бет, но да внимавате, ако получите рейз. Обикновено е по-добре да направите чек. Можете да направите и кол, ако противникът направи бет. Ако има ри-рейз, трябва да фолднете вашата ръка.

  • Пример I:

Вие имате на бутона. Играч на средна позиция прави кол. Вие също правите кол, малкият и големият блинд – също. Флопът носи , което ви дава топ чифт. И тримата ви противници правят чек. Това означава, че вероятно никой от тях няма особено силна ръка. Следователно вие сте вероятно напред и трябва да направите бет. Изненадващо малкият блинд прави рейз, а двамата други противници – фолд. Сега трябва да бъдем много внимателни и правим само кол.


 1  | 2 | ... 4 Следваща страница